Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cestodes / พยาธิตัวตืด

พยาธิตัวตืด (Cestodes) หรือปรสิตตัวตืด เป็นปรสิต (parasite) ประเภทหนอนพยาธิ (helmites) ที่ลำตัวแบนยาว (tape worm) ตัวอย่างของพยาธิตัวตืดที่เป็นอันตรายในอาหาร (food hazard) ได้แก่

  • พยาธิตัวตืดวัว (Taenia saginata)
  • พยาธิตืดหมู (Taenia solium)
  • ปรสิตตัวตืดชนิดที่มีความสำคัญต่อปลาที่ใช้บริโภค คือ Dibothriocephalus latus เป็นปรสิตที่พบว่าอาศัยอยู่ได้ทั้งในสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค คือ การรับประทานปลาดิบ หรือไม่ปรุงให้สุกอย่างเพียงพอ อุณหภูมิแช่เยือกแข็ง และการปรุงด้วยความร้อน สามารถหยุดยั้งการเจริญของปรสิตนี้


(เข้าชม 735 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก