Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Nematodes / พยาธิตัวกลม

พยาธิตัวกลม (nematodes) อาจเรียกว่า ปรสิตตัวกลม เป็นหนอนพยาธิ ที่พบทั่วไปในโลกมีหลายชนิด ขณะเดียวกันก็ทราบว่าปลาทะเลหลายชนิดเป็นแหล่งอาศัยทุติยภูมิของปรสิตประเภทนี้ ปรสิตตัวกลมที่มีความสำคัญ คือ Anisakis spp, Capillaria spp., Gnathostoma spp. และ Pseudoteranova spp. ซึ่งเป็นปรสิตตัวกลมที่อาศัยอยู่ในตับ ช่องท้อง และในกล้ามเนื้อของปลาทะเล ตัวอย่างปรสิตตัวกลมที่ทำให้เกิดโรคในคนคือ Anisakis simplex วิธีที่จะทำลายปรสิตชนิดนี้ คือการใช้ความร้อนที่ทำให้จุดกึ่งกลางของเนื้อปลามีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที หรือการทำเยือกแข็งให้อุณหภูมิ ณ จุดกึ่งกลางของเนื้อปลาอยู่ที่ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง(เข้าชม 577 ครั้ง)

สมัครสมาชิก