Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

โฟเลต / folate

โฟเลต (folate) เป็นวิตามินชนิดที่ละลายได้ในน้ำ มีความสำคัญในปฏิกิริยาการขนส่งคาร์บอนหนึ่งหน่วยไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย ที่มีการสังเคราะห์รหัสพันธุกรรม (DNA , RNA) และ Protein มีลักษณะเป็นผลึกสีเหลืองส้ม ละลายในน้ำ และทนกรด แต่ถูกทำลายด้วยความร้อนในสารละลายด่าง มีความไวต่อแสง มีรูปแบบต่างๆ เช่น กรดโฟลิก (folic acid) โฟเลต (folate) และอนุพันธ์ของโฟเลต มีชื่อทางเคมีว่า pteroylmonoglutamic acid ซึ่งเป็น oxidized form ที่เสถียรที่สุด โฟเลตในอาหารมีสมบัติละลายได้ในน้ำ ไวต่อแสงและความร้อน ดังนั้นบางส่วนจึงมักถูกทำลายไปในสิ่งแวดล้อม และระหว่างการปรุงอาหาร บทบาทหน้าที่ที่สำคัญต่อร่างกาย

  • เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ DNA และเป็นโคเอนไซม์ในการสังเคราะห์ RNA
  • เกี่ยวข้องกับการสร้าง glycinamide ribonucleotide และ 5-amino-4-imidazole carboxamide ribonucleotide ในการสังเคราะห์ purine
  • เกี่ยวข้องกับการให้ การใช้ และการสะสม formate ในร่างกาย
  • เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง กรดแอมิโน โดยปฏิกิริยาสลับตำแหน่งของหมู่ต่างๆ ในโมเลกุลของกรดแอมิโน เช่น การเปลี่ยนฮิสทิดีน (histidine) เป็นกรดกลูตามิก (glutamic acid) การเปลี่ยนซีรีน (serine) เป็นไกลซีน (glycine) และการเปลี่ยนฮอโมซิสเตอีน (homocysteine) เป็นเมไทโอนีน (methionine) ดังนั้นโฟเลตจึงมีความสำคัญในการแบ่งเซลล์ตามปกติของร่างกาย

แหล่งอาหารของโฟเลต พบมากใน ยีสต์ ตับ ไต เนื้อสัตว์ ผักใบเขียว เมล็ดธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง ผลไม้ เช่น ส้ม สตรอเบอรี่ สับปะรด อะโวกาโด

การสูญเสียโฟเลตในการปรุงอาหาร การสูญเสียโฟเลตในการปรุงอาหาร เนื่องจากการหุงต้มนานเกินไป การลวกอาหาร การนึ่ง การอุ่นซ้ำ โดยแต่ละวิธีที่กล่าวถึงมีการสูญเสียดังนี้คือ

  • การนึ่งผักพวกกะหล่ำปลี มันเทศ แครอท ประมาณ 20-60 นาที สูญเสียโฟเลท ร้อยละ 90
  • การปรุงอาหารประเภทเนื้อต่าง ๆ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัวสูญเสียร้อยละ 75-95 พวกปลา ไก่สูญเสียร้อยละ 60-70
  • การหุงข้าวสูญเสียร้อยละ 75

ปริมาณที่แนะนำให้บริโภค

กลุ่มบุคคล

กลุ่มอายุ

ปริมาณโฟเลตอ้างอิงที่ควรได้รับ (ไมโครกรัม)

ทารก

0-5 เดือน* 6-11 เดือน

น้ำนมแม่ (65) 80

เด็ก

1-3 ปี   4-5 ปี 6-8 ปี

150, 200, 200

วัยรุ่นชาย

9-12 ปี 13-15 ปี 16-18 ปี

300, 400, 400

วัยรุ่นหญิง 9-12 ปี 13-15 ปี 16-18 ปี 300, 400, 400

วัยผู้ใหญ่ชาย

19-30 ปี 31-50 ปี 51-70 ปี      >71 ปี

400, 400, 400, 400

ผู้ใหญ่หญิง

19-30 ปี 31-50 ปี 51-70 ปี    >71 ปี

400, 400, 400, 400

หญิงตั้งครรภ์

ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3

+200, +200, +200

หญิงให้นมบุตร

0-5 เดือน 6-11 เดือน

+100, +100

* แรกเกิดจนถึงก่อนครบอายุ 6 เดือน + อายุ 1 ปี ไปจนถึงก่อนครบอายุ 4 ปี

 

ผลการศึกษาการศึกษาปริมาณโฟเลตในอาหารไทย โดยกลุ่มวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ กองโภชนาการ

 

ชื่ออาหาร

ปริมาณโฟเลต (ไมโครกรัม / 100 กรัม)

กลุ่มธัญพืชและผลิตภัณฑ์  

ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง (ซ้อมมือ) หอมมะลิ ถั่วแดงหลวง ข้าวแตน

157.83168.69262.53144.165.94

กลุ่มผักและผลิตภัณฑ์  

ผักคะน้า แขนงกะหล่ำ ผักโขม ผักกาดหางหงส์ ผักกาดดองเค็ม

80.12, 96.99, 160.12, 93.75, 4.03

กลุ่มผลไม้และผลิตภัณฑ์  

ส้มโชกุน สับปะรดศรีราชา ฝรั่งแป้นสีทอง มะละกอแขกดำสุก แยมสับปะรด

292.25, 300.54, 115.33, 255.88, 2.15

กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์  
เนื้อหมูสันใน เนื้อวัวสะโพก เนื้อไก่อก เนื้อปลาดุก ไส้กรอกหมู

155.52, 63.76, 60.94, 96.47, 147.96

 

References

http://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/main/view.php?group=2&id=121(เข้าชม 738 ครั้ง)

สมัครสมาชิก