Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Soil / สิ่งสกปรก

Soil หมายถึง สิ่งสกปรก หรือ สิ่งตกค้าง เช่น เศษอาหาร ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหาร
ซึ่งจะต้องทำความสะอาด(เข้าชม 1,026 ครั้ง)

สมัครสมาชิก