Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Azadirachtin / อะซาไดแรคติน

อะซาไดแรคติน (azadirachtin) เป็นสารออกฤทธิ์ท่ีพบในสารสกัดจากสะเดา ใช้เพื่อการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช ใน positive list system กำหนดให้มีอยู่ในอาหารได้ไม่จำกัดปริมาณ

 

พืชแนะนำ

- ผักกินใบ เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดเขียว

- พืชตระกูลแตง เช่น แตงกวา แตงร้าน แตงโม

- พืชตระกูลหอม เช่น หอมใหญ่ หอมแบ่ง

- พืชตระกูลมะเขือ เช่น มะเขือเทศ มะเขือยาว

- พืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วฝักยาว

- ไม้ผล เช่น ส้มโอ ส้มเขียวหวาน มะนาว มะกรูด

 

ชนิดแมลงศัตรูพืชที่ควบคุมได้

กลุ่มแมลงที่ได้ผลดี เช่น หนอนผีเสื้อ หนอนผักชนิดต่างๆ ได้แก่ หนอนกระทู้ผัก หนอนหนังเหนียว หนอนกระทู้ หนอนชอนใบ หนอนกัดกินใบ ฯลฯ

กลุ่มแมลงที่ได้ผลปานกลาง เช่น เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว แมลงวันทอง เพลี้ยจักจั่น หนอนเจาะลำต้น ฯลฯ

กลุ่มแมลงที่ได้ผลน้อย เช่น เพลี้ยไฟ หมัดกระโดด มวนเขียว มวนแดง ไรแดง ฯลฯ

 

 

 (เข้าชม 760 ครั้ง)

สมัครสมาชิก