Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bleaching agent / สารฟอกขาว

สารฟอกขาว (bleaching agent) คือวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ที่ใช้เพื่อฟอกสีของอาหาร จะทำให้อาหารมีสีจางลง(เข้าชม 1,470 ครั้ง)

สมัครสมาชิก