Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

กุ๋ยช่าย / Chinese Chives

กุ๋ยช่าย ( Chinese chives, Leek) มี ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Allium tuberosum Rottl. ex Spreng อยู่ในวงศ์ : Liliaceae (Alliaceae) เป็น ผัก ที่รับประทานใบและลำต้น และจัดเป็นพืชสมุนไพร (herb)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

กุ๋ยฉ่ายเป็น ไม้ล้มลุก สูง 30-45 ซม. มีเหง้าเล็กและแตกกอ ใบแบน เรียงสลับ รูปขอบขนาน ยาว 30-40 ซม. โคนเป็นกาบบางซ้อนสลับกัน ช่อดอกแบบซี่ร่ม ก้านช่อดอกกลมตัน ยาว 40-45 ซม. โดยปรกติจะยาวกว่าใบ ดอกสีขาว กลิ่นหอม ออกในระดับเดียวกันที่ปลายก้านช่อดอก ก้านดอกยาวเท่ากัน มีใบประดับหุ้มช่อดอก เมื่อดอกเจริญขึ้นจะแตกออกเป็นริ้วสีขาว กลีบดอก 6 กลีบ สีขาว ยาวประมาณ 5 มม. โคนติดกัน ปลายแยก

References

http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_13.htm

 

 (เข้าชม 591 ครั้ง)

สมัครสมาชิก