Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน / connective tissue

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) เป็นเนื้อเยื่อสัตว์ที่ ทำหน้าที่เกี่ยว พัน มัด และห่อหุ้มกล้ามเนื้อชนิดต่างๆ เส้นเลือด ไขมัน ไว้ให้อยู่รวมเป็นก้อนเป็นมัด ยึดเนื้อให้ติดกับกระดูก ยึดกระดูกให้ติดกัน เนื้อเยื่อชนิดนี้ ที่เรารู้จักกันดี ว่าเป็นผังผืด (ligament) เส้นเอ็น (tendon) เนื้อเยื่อส่วนนี้มีส่วนประกอบหลักเป็นเส้นใยเหนียว

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

เนื่อเยื่อเกี่ยวพันมี 2 ชนิด เรียกว่าเส้นใยอีลาสติน (elastin) และเส้นใยคอลลาเจน (collagen) สัตว์ส่วนใหญ่จะมีเส้นใยคอลลาเจนมากกว่าเส้นใยอีลาสติน เมื่อสัตว์อายุมากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันก็ยิ่งแข็งแรง ทำให้เหนียวมาก

คอลลาเจนมีลักษณะเป็นเส้นใย ไม่ละลายในน้ำ ในกรด ในด่างเจือจางก็ไม่ละลาย แต่ถ้าต้มนานๆ หรือทำการตุ๋น (stewing) ไฟอ่อนๆ จะเปลียนไปเจลาติน (gelatin) ซึ่งละลายได้ในน้ำ มีเนื้อสัมผัสนุ่ม และเกิดเจล เมื่อแช่เย็น

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

References

http://www.aps.uoguelph.ca/~swatland/ch2_3.htm

 (เข้าชม 1,140 ครั้ง)

สมัครสมาชิก