Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Tenderloin / เนื้อสันใน

เนื้อสันใน (tenderloin) หมายถึงส่วนของเนื้อสัตว์ ที่ตัดจากกลางตัว เป็นส่วนที่อยู่สองข้างของแนวกระดูกสันหลัง เนื้อส่วนนี้
จะมีเส้นใยกล้ามเนื้อ (myofibril) ที่ละเอียดมากที่สุด นุ่มมากที่สุด เป็นเนื้อส่วนที่เหมาะกับการนำไปทอด ย่าง อบ มี
ไขมันน้อย
นิยม อบ ย่าง ทั้งก้อน(เข้าชม 568 ครั้ง)

สมัครสมาชิก