Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

ปลากะพงแดงข้างแถว / BROWNSTRIPE RED SNAPPER

ปลากะพงแดงข้างแถว (BROWNSTRIPE RED SNAPPER) เป็นปลาทะเลมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lutjanus vitta

ลักษณะทั่วไป

ปลากะพงแดงข้างแถว เป็นปลาทะเลที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับปลากะพงทั่วไป

 

  • ลำตัวค่อนข้างยาว ด้านข้างแบนหัวโต จะงอยปากค่อยข้างยาว ปากกว้าง มีฟันแหลมคม นัยน์ตาค่อนข้างโตและใกล้แนวหลังของหัว มีเกล็ดขนาดเล็กที่หัวและลำตัว ครีบหลังยาว ปลายจรดโคนครีบหาง ครีบหูเล็กปลายเรียวแหลม ครีบท้องอยู่ใต้ครีบหูและมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบก้นสั้น ครีบหางมีขนาดใหญ่ปลายเว้าเล็กน้อย
  • พื้นลำตัวด้านบนสีเหลืองอมแดง ท้องสีขาว มีแถบเล็ก ๆ สีเทาปนดำที่ข้างตัวหลายแถบเรียงเป็นแถว ครีบทุกครีบสีเหลืองอาหารของปลา
  • อาหารของปลา กินปลาหน้าดินขนาดเล็ก

ขนาด มีความยาวประมาณ 17-40 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : ชายฝั่งทะเล

ประโยชน์ : ปลากะพงแดงข้างแถว เนื้อใช้ในการบริโภค

 

 

Reference

http://www.fisheries.go.th

 

 (เข้าชม 1,000 ครั้ง)

สมัครสมาชิก