Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลางัวใหญ่หางตัด / YELLOW-FINNED

ปลางัวใหญ่หางตัด หรืออาจเรียกว่า ปลาแรดทะเล (YELLOW-FINNED หรือ LEATHER JACKET ) เป็นปลาทะเล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Alutera monoceros

ลักษณะทั่วไป

ปลางัวใหญ่หางตัด เป็นปลาหน้าดิน

  • ลำตัวเป็นเหลื่ยมและแบนข้าง รูปร่างของปลาชนิดนี้จะเปลี่ยนแปลงตามอายุ หัวโต แนวสันหัวป้าน ปากเล็ก มีฟันเป็นเขี้ยวแหลมแยกเป็นซี่ออกมา นัยน์ตาค่อนข้างโต อยู่ใกล้แนวสันหลังและครีบหลัง ช่องเปิดเหงือกแคบอยู่หน้าฐานครีบหู เกล็ดเปลี่ยนรูปเป็นหนังหยาบๆ
  • ครีบหลังอันแรกเป็นหนามแข็งอันเดียว ครีบหลังอันที่สองเป็นก้านครีบอ่อนทั้งหมด อยู่ตรงข้ามกับครีบก้นและยาวกว่าครีบก้นเล็กน้อย ไม่มีครีบท้อง ครีบหางตัดตรง หรือบางตัวตัดเป็นเหลี่ยม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของปลา พื้นลำตัวสีม่วงแกมน้ำเงินคล้ำ ท้องสีเหลืองจางๆ
  • อาหาร กินสัตว์น้ำที่พบในบริเวณหน้าดิน

ขนาด มีความยาวประมาณ 20-55 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : หากินอยู่ตามหน้าดินและแนวหินใต้น้ำ พบทั่วไปในอ่าวไทย

ประโยชน์ : ปลางัวใหญ่หางตัด เนื้อปลาใช้ปรุงอาหารได้

 

 

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 802 ครั้ง)

สมัครสมาชิก