Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาจักรผาน / INDIAN HALIBUT

ปลาจักรผาน หรืออาจเรียกว่า ปลาซีกเดียว หรืออาจเรียกว่า ปลาหน้ายักษ์ หรืออาจเรียกว่า ปลาโทต๋า (INDIAN HALIBUT) เป็นปลาทะเล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Psettodes erumei

ลักษณะทั่วไป

 

  • ปลาจักรผานเป็นปลาซีกเดียวที่มีรูปร่างยาวรี หัวเล็ก จะงอยปากสั้นทู่ นัยน์ตาทั้งสองข้างอยู่ใกล้กันและอยู่บนซีกเดียวกับตำแหน่งของตาซึ่งอยู่ค่อนไปทางส่วนบนของลำตัว ปากกว้างและเฉียงขึ้น มีฟันแบบเขี้ยวอยู่บนขากรรไกรบนและล่าง
  • จุดเริ่มต้นของครีบหลังนัยน์ตาเป็นสีน้ำตาลเข้มตลอดทั้งตัว ส่วนซีกล่างมีสีจางกว่า
  • อาหาร กินปลาที่มีขนาดเล็กกว่าแทบทุกชนิด

ขนาด เป็นปลาซีกเดียวที่มีขนาดใหญ่และมีเนื้อมากที่สุด พบทั่วไปมีความยาวประยาวประมาณ 18-50 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : อยู่บริเวณหน้าดินใต้ท้องทะเล มีอยู่ทั่วในอ่าวไทย

ประโยชน์ : ปลาจักรผาน เนื้อมีรสอร่อยใช้ปรุงอาหารได้ดี

 

 

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 905 ครั้ง)

สมัครสมาชิก