Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาดุกทะเล / STRIPED SEA CATFISH

ปลาดุกทะเล หรืออาจเรียกว่า ปลาปิ่นแก้ว หรืออาจเรียกว่า ปลาเป็ดแก้ว (STRIPED SEA CATFISH) เป็นปลาทะเล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Plotosus lineatus

ลักษณะทั่วไป

ปลาดุกทะเลเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ด

  • มีลักษณะตัวเรียวยาวด้านข้างแบน ส่วนหัวแบนลงมีหนวด คู่ครีบหลังและครีบหูมีก้านครีบแข็ง (เงี่ยง) มีลักษณะเป็นฟันเลื่อย ไม่มีครีบไขมัน ส่วนหัวแบนยาวเรียวแหลม ครีบหลังอันที่สอง คีบก้นและครีบหางติดต่อกัน
  • นอกจากนี้ยังมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ คือปนเหลือง 3 แถบพาดไปตามยาวลำตัว
  • อาหาร กินทั้งพืชและสัตว์

ขนาด มีความยาวประมาณ 40-60 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : พบทั้งน้ำกร่อยและน้ำจืด แพร่กระจายทั่วอ่าวไทย

ประโยชน์ : ปลาดุกทะเลใช้เป็นอาหารเนื้อมีรสชาติดีนิยมมาทำอาหารประเภทรสจัดเพราะมีกลิ่นค่อนข้างคาว

 

 

 

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 815 ครั้ง)

สมัครสมาชิก