Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

ปลาตะเพียนน้ำเค็ม / CHACUNDA GIZZARD-SHAD

ปลาตะเพียนน้ำเค็ม หรืออาจเรียกว่า ปลาโคก หรืออาจเรียกว่า ปลามักคา (CHACUNDA GIZZARD-SHAD) เป็นปลาทะเล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anodontostoma chacunda

ลักษณะทั่วไป

 

ปลาตะเพียนเค็ม เป็นปลาน้ำกร่อยรูปร่างคล้ายกับปลาตะเพียนน้ำจืด

 

  • ลักษณะลำตัวป้อมสั้นจะงอยปากสั้นทู่ ตามีเยื่อไขมันหุ้ม ปากเล็ก ท้องแบนเป็นสันคมซึ่งเกิดขึ้นเพราะการเปลี่ยนรูปของเกล็ดไปทำหน้าที่ในการป้องกันตัว
  • ครีบหางเว้าลึก ครีบอื่นๆมีขนาดเล็ก
  • สีของลำตัวด้านหลังมีสีดำปนเทา ทางด้านท้องสีขาวเงิน หลังช่องเปิดเหงือกมีจุดสีดำข้างละจุด
  • อาหาร กินซากสัตว์และพืชเน่าเปื่อ

 

ขนาด มีความยาวประมาณ 14-20 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : อยู่รวมกันเป็นฝูง หากินตามพื้นที่หน้าดินตามชายฝั่งและบริเวณปากแม่น้ำ พบทั่วไปในอ่าวไทย

ประโยชน์ : ปลาตะเพียนน้ำเค็ม เนื้อมีรสอร่อยแต่มีก้างฝอยมาก

 

 

 

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 1,180 ครั้ง)

สมัครสมาชิก