Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาเค็ม / Salted fish

ปลาเค็ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์แปรรูป เพื่อการถนอมอาหาร ด้วยวิธีการหมักเกลือ (salt curing) ร่วมกับการทำแห้ง (dehydration) ได้จากการนำปลาสด เช่น ปลาอินทรี ปลากุเลา ที่ตัดแต่งแล้วมาทำเค็มโดยใช้เกลือเคล้าให้ทั่ว หรือแช่ในน้ำเกลือแล้วตั้งทิ้งไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจทำให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ (sun drying) หรือแหล่งพลังงาน หรือใช้ตู้อบ (drier) เพื่อลดความชื้น และค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ (water activity) อาจแช่ในน้ำเกลือหรือน้ำมันด้วยก็ได้

วัตถุดิบ

การทำปลาเค็ม ใช้ได้ทั้ง ปลาน้ำเค็ม และปลาน้ำจืด เป็นวัตถุดิบปลาที่นิยมใช้ทำปลาเค็ม ได้แก่ ปลาอินทรีบั้ง ปลาอินทรีจุด(เข้าชม 1,145 ครั้ง)

สมัครสมาชิก