Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาทรายแดงญี่ปุ่น / JAPANESE THREADFIN BREAM

ปลาทรายแดงญี่ปุ่น (JAPANESE THREADFIN BREAM) เป็นปลาทะเล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nemipterus japonicus

ลักษณะทั่วไป

ปลาทรายแดงญี่ปุ่น เป็นปลาหน้าดินขนาดเล็ก

 

  • มีรูปร่างยาว ท่อนหัวโต เรียวยาว เกล็ดมีขนาดค่อนข้างเล็กที่แก้มและลำตัว จะงอยปากโค้งยาว นัยน์ตาโตอยู่ใกล้กับแนวหัวกะโหลก ปากกว้างเฉียงขึ้นเล็กน้อย มีฟันแหลมคม
  • ครีบยาวปลายครีบแหลมเหมือนกับปลายครีบก้น ครีบท้องอยู่ใกล้กับครีบหูมีปลายเรียวแหลม เช่นกัน ครีบหางมีลักษณะเด่นและผิดแผกจากปลาพวกเดียวกัน คือ แฉกหางอันบนยืดยาวเป็นเส้นเดี่ยว
  • สีโดยทั่วไปของหัว หลังและข้างตัวเป็นสีเหลือง หลังเหลืองปนส้ม มีแถบสีเหลืองบนครีบหลังลำตัวและครีบติดกัน มีจุดสีแดงขนาดใหญ่ที่ข้างตัวเหนือช่องเหงือก ปลายแฉกบนของครีบหางสีเหลือง
  • อาหาร กินลุกปลา ลูกกุ้ง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก

ขนาด มีความยาวประมาณ 12-32 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : พื้นท้องทะเลที่เป็นโคลนหรือโคลนปนทรายบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ประโยชน์ : ปลาทรายแดงญี่ปุ่น ใช้ในการบริโภค

 

 

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 1,172 ครั้ง)

สมัครสมาชิก