Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาทรายแดงโม่ง / ORNATE THREADFIN BREAM

ปลาทรายแดงโม่ง หรืออาจเรียกว่า ปลาอั้งโกลี้ (ORNATE THREADFIN BREAM) เป็นปลาทะเล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nemipterus hexodon

ลักษณะทั่วไป

 

  • ปลาทรายแดงโม่ง เป็นปลาทะเลซึ่งมีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวท่อนโตทู่ ท่อนหางยาว จะงอยปากค่อนข้างสั้นปากกว้างและเฉียงขึ้นเล็กน้อย มีฟันแหลมคม
  • ส่วนที่ครีบแข็งและครีบอ่อนมีความสูงสม่ำเสมอกันปลายครีบแหลมยืดออกเป็นเส้นเดี่ยวเช่นเดียวกับปลายครีบก้น ครีบท้องอยู่ใกล้กับครีบหูมีปลายแหลมเหมือนกัน หรือหางแยกแฉกเว้า
  • พื้นลำตัวสีขาว หลังสีชมพูปนม่วง มีแถบสีเหลืองที่ครีบหลัง 2 แถบ ลำตัว 8-7 แถบ และครีบก้น 1 แถบ แฉกบนครีบหางมีแถบสีเหลืองหนึ่งแถบ มีจุดสีส้มอยู่เหนือช่องเหงือกข้างละจุด
  • อาหาร กินสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งอยู่บริเวณหน้าดิน

 

ขนาด มีความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : อยู่รวมกันเป็นฝูง หากินบริเวณท้องทะเลที่เป็นโคลนหรือโคลนปนทรายพบทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ประโยชน์ : ปลาทรายแดงโม่ง เนื้อปลาใช้ปรุงอาหารได้ดี

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 1,038 ครั้ง)

สมัครสมาชิก