Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

ปลาลัง / INDIAN MACKEREL

ปลาลัง หรืออาจเรียกว่า ปลาทูโม่ง หรืออาจเรียกว่า ปลาโม่ง หรืออาจเรียกว่า ปลาโม่งลัง (INDIAN MACKEREL) เป็นปลาทะเล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rastrelliger kanagurta

ลักษณะทั่วไป

ปลาลัง เป็นปลาผิวน้ำที่ชอบรวมกลุ่มมีรูปร่างคล้ายคลึงกับปลาทูมาก แต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย

  • มีลำตัวยาวเรียว ความยาวของหัวยาวกว่าความกว้างของลำตัว ปากกว้าง นัยน์ตามีเยื่อไขมันปกคลุมอยู่โดยรอบ
  • ครีบหลังมี 2 อัน ครีบหางเว้าลึกเป็นส้อม พื้นลำตัวมีสีน้ำเงินปนเขียวมีจุดดำ 2 แถวเรียงไปตามแนวสันหลังใต้ฐานครีบหลังมีแถบสีดำพาดไปตามความยาวของลำตัว บริเวณฐานครีบมีจุดสีดำข้างละจุด
  • อาหาร กินแพลงก์ตอน

 

ขนาด มีความยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : พบแพร่กระจายทั่วไปทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ประโยชน์ : ปลาลัง เนื้อใช้ปรุงอาหาร

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 959 ครั้ง)

สมัครสมาชิก