Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

ปลาสลิดหินแขก / STREAKED SPINEFOOT

ปลาสลิดหินแขก (STREAKED SPINEFOOT) เป็นปลาทะเลมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Siganus javus

ลักษณะทั่วไป

 

  • ปลาสลิดหินแขก รูปร่างป้อมสั้น ความยาวลำตัวเท่ากับ 1.8-2.3 เท่าของความกว้างของลำตัว หัวค่อนข้างเล็ก ปากเล็กยืดหดไม่ได้
  • ตอนหน้าของครีบหลังมีหนามแหลมยื่นชี้ออกจำนวน 13 อัน อันแรกสั้นที่สุดและต่อด้วยก้านครีบอ่อน ครีบท้องอยู่ใกล้ครีบหู และมีขนาดใกล้เคียงกั ฐานครีบก้นยาวมีก้านครีบแข็ง 7 อัน คอดหางเล็กเรียว ลำตัวสีน้ำตาลปนดำ ส่วนท้องมีสีจาง ลำตัวด้านบนมีจุดประ ครีบอกมีสีเหลือง
  • อาหาร กินสัตว์น้ำขนาดเล็ก

 

ขนาด โดยทั่วไป ความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : พบตามพื้นท้องทะเลและกองหิน แพร่กระจายในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน

ประโยชน์ : ปลาสลิดหินแขก เลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เนื้อใช้ปรุงอาหาร

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 846 ครั้ง)

สมัครสมาชิก