Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาโอดำ / LONGTAIL–TUNA

ปลาโอดำ หรืออาจเรียกว่า ปลาโอหม้อ (LONGTAIL-TUNA) เป็นปลาทะเลมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Thunnus tonggol

ลักษณะทั่วไป

ปลาโอดำ เป็นปลาผิวน้ำที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นเดียวกับปลาโอทั่วๆ ไป

 

  • ลำตัวค่อนข้างกลมและยาวเพรียวแบบกระสวย ครีบหลังที่แยกออกจากกันเป็นสองอันและอยู่ห่างกันเพียงเล็กน้อยเท่าขนาดความยาวของตา ครีบหูหลังยาวมาก ครีบท้องตั้งอยู่ในแนวเดียวกับครีบหู ครีบก้นอยู่เยื้องครีบหลังอันที่สองเล็กน้อย ครีบหางใหญ่เว้าลึกเป็นรูปวงเดือน มีเกล็กเล็กละเอียดอยู่บริเวณแนวท้อง มีจุดสีขาวเรียงกันเป็นแถวไปตามความยาวของส่วนท้อง ครีบฝอยของครีบหลังและครีบก้นมีสีเทาแกมเหลือง
  • อาหาร กินปลาผิวน้ำ กุ้งปลาหมึก

 

ขนาด เป็นปลาโอขนาดเล็ก มีความยาวประมาณ 40-70 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : มีแพร่กระจายอยู่ทั่วไปทั้งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชลบุรี สัตหีบไปจนถึงสงขลาและปัตตานี และทะเลอันดามัน

ประโยชน์ : ปลาโอดำ เนื้อใช้ปรุงอาหาร

Reference

http://www.fisheries.go.th

 

 (เข้าชม 829 ครั้ง)

สมัครสมาชิก