Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาโอแถบ / SKIPJACK TUNA

ปลาโอแถบ (SKIPJACK TUNA) เป็นปลาทะเล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Katsuwonus pelamis

ลักษณะทั่วไป

ปลาโอแถบ เป็นปลาผิวน้ำ

 

  • รูปร่างกลมและยาวเพรียวรูปกระสวย ปากกว้าง นัยน์ตาขนาดปานกลาง คล้ายคลึงกับปลาโอ ที่พบเห็นทั่วไปในน่านน้ำไทย ครีบหลังอันที่สองมีขนาดเล็กและไม่สูงครีบหูมีขนาดเล็ก ปลายแหลมเรียว ครีบท้องเล็ก ครีบก้นมีจุดเริ่มต้นอยู่ประมาณกลางครีบหลังอันที่สองมีเกล็ดเฉพาะบริเวณใต้ครีบหลังอันแรกและบริเวณสันข้างตัวมีแถบสีดำ ประมาณ 4-6 แถบ อยู่ใต้เส้นข้างตัว
  • เนื่องจากเป็นปลาที่มีนิสัยชอบกระโดดโลดเต้นตามผิวน้ำ จึงได้ชื่อว่า " Skipjack tuna" แปลว่า กระโดดโลดเต้น อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่หลายพันหลายหมื่นตัว
  • อาหาร กินปลาผิวน้ำขนาดเล็ก กุ้งและปลาหมึก

 

ขนาด มีความยาวประมาณ 40-80 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : ส่วนมากพบอยู่ในบริเวณทะเลอันดามันแถบจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ตถึงสตูล

ประโยชน์ : ปลาโอแถบ เนื้อปลาใช้ปรุงอาหาร

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 725 ครั้ง)

สมัครสมาชิก