Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลากา / Greater Black Shark

ปลากาหรืออาจเรียกว่า ปลาเพี้ย (Greater Black Shark) เป็นปลาน้ำจืดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Morulius chrysophekadion

ลักษณะทั่วไป

  • ปลากา มีลำตัวเรียวยาวแบนข้าง พื้นลำตัวสีม่วงดำหรือน้ำเงินดำ เกล็ดมีขนาดใหญ่คลุมตลอดลำตัวยกเว้นส่วนหัว หัวเรียวแหลม ปากยืดหดได้ ไม่มีฟัน ริมฝีปากบนและล่างเป็นหยัก มีติ่งเนื้อเป็นฝอยสั้น ๆ อยู่รวมกันเป็นกระจุก มีหนวด 2 คู่
  • ครีบหลังมีขนาดใหญ่และสูงมาก ครีบหู ครีบท้อง และครีบก้น เรียวยาวและมีขนาดไล่เลี่ยกัน ครีบหางยาวเป็นแฉกเว้าลึก ครีบทุกครีบมีสีดำ
  • อาหาร ตะไคร่น้ำ พืชน้ำขนาดเล็ก แพลงก์ตอน ซากพืชและตัวอ่อนแมลงน้ำ

 

แหล่งอาศัย : ประเทศไทย แหล่งน้ำที่มีระดับน้ำตื้นๆ และมีพันธุ์ไม้น้ำ

ประโยชน์ : ปลากา เนื้อใช้บริโภคเป็นอาหาร

 

 

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 526 ครั้ง)

สมัครสมาชิก