Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาตองลาย / Blanc's Striped Featherback

ปลาตองลาย (Blanc's Striped Featherback) เป็นปลาน้ำจืดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chitara blanci

ลักษณะทั่วไป

ปลาตองลาย เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ อยู่ในตระกูลเดียวกับปลาสลาด ปลากราย และปลาสะตือ

 

  • มีลำตัวเรียวยาวด้านข้างแบนมาก พื้นลำตัวสีขาวเงิน ส่วนหลังมีสีน้ำตาลเข้มอมดำ หรือสีเทาอมเขียว บริเวณส่วนหน้าของลำตัวมีจุดสีดำประปรายอยู่ข้างลำตัว ส่วนท้ายมีขีดสีดำเล็กๆ พาดเฉียงจากส่วนบนของลำตัวไปถึงครีบก้นและครีบหาง
  • หัวมีขนาดเล็ก ปากกว้าง เกล็ดมีขนาดเล็กสีขาวเงิน ส่วนหลังของปลาถึงบริเวณหัว มีความลาดชันมาก ครีบหลังมีขนาดเล็ก ครีบก้นเป็นแนวยาวและเชื่อมติดกับครีบหางโดยเฉพาะในปลาตองลายตัวผู้ กล้ามเนื้อบริเวณนี้ มีขนาดใหญ่และหนา ชาวบ้านเรียกว่า เชิงปลา
  • อาหาร ปลา ลูกกุ้ง สัตว์น้ำขนาดเล็ก

 

แหล่งอาศัย : แม่น้ำโขงเป็นแหล่งน้ำแหล่งเดียวในโลกที่มีปลาชนิดนี้อาศัยอยู่

ประโยชน์ : ปลาตองลาย เนื้อใช้บริโภคเป็นอาหาร

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 623 ครั้ง)

สมัครสมาชิก