Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาสลิด / Snake Skin Gourami

ปลาสลิด หรืออาจเรียกว่า ปลาใบไม้ (Snake Skin Gourami) เป็นปลาน้ำจืดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Trichogaster pectoralis

ลักษณะทั่วไป

 

  • มีลำตัวแบน รูปร่างคล้ายใบไม้ และเหมือนกับปลากระดี่หม้อ แต่ไม่มีจุดดำบนลำตัว มีแถบสีดำพาดขวางลำตัวเป็นริ้วๆ หลายแถบ ตัวผู้จะมีสีและแถบเข้มกว่า ตัวเมีย
  • ลักษณะของครีบหลังก็สามารถใช้แยกเพศได้เหมือนกันคือ ตัวผู้จะมีกระโดงหลังยาวกว่าตัวเมีย
  • นิสัย ก้าวร้าว มักกัดทำร้ายกันเอง และ ทำร้ายปลาที่เล็กกว่าอยู่เสมอ อดทน เลี้ยงง่าย มักหลบซ่อนตัวอยู่ตามพุ่มไม้รกๆ
  • อาหารแมลงน้ำ ตัวอ่อน ลูกน้ำ ตะไคร่น้ำ แพลงตอน

 

แหล่งอาศัย : พบในแม่น้ำ หนองบึง น้ำนิ่งตามที่ต่างๆ และที่ลุ่มภาคกลาง ในอดีตดอนกำยาน จังหวัดสุพรรณบุรี เคยเป็นแหล่งที่มีปลาสลิดชุกชุม และมีเนื้อที่มีรสชาติอร่อยยิ่งนัก ปัจจุบันมีการเลี้ยงอย่างเป็นล่ำเป็นสันในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา

ประโยชน์ : ปลาสลิด เนื้อใช้บริโภคเป็นอาหาร

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 718 ครั้ง)

สมัครสมาชิก