Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาหางไหม้ / Bala Shark

ปลาหางไหม้ (Bala Shark) เป็นปลาน้ำจืดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Balantiocheilos melanopterus

ลักษณะทั่วไป

ปลาหางไหม้ เป็นปลาน้ำจืดที่สวยงามที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน

  • รูปร่างเพรียวยาว เกล็ดค่อนข้างใหญ่ ครีบหางเว้าเป็นแฉกลึก ข้างลำตัวสีเงินวาว ครีบทุกครีบยกเว้นครีบหูเหลืองขลิบดำทางด้านหลัง
  • นิสัย ปลาชนิดนี้ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ๆ ในแม่น้ำและลำธารทั่วไป ว่ายน้ำปราดเปรียว ปลาชนิดนี้มีความสามารถในการกระโดดลอยสูงจากผิวน้ำได้สูงถึง 2 เมตร
  • อาหาร กุ้งขนาดเล็ก แมลงน้ำและสัตว์เล็กๆ อื่นๆ โดยการใช้ปากดูดจากซากหินและตะกอนก้นน้ำ ซากพืชและซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย
  • การสืบพันธุ์ ฤดูผสมพันธุ์ตกอยู่ในเดือนพฤษภาคม

แหล่งอาศัย : พบปลาหางไหม้ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา มลายู สุมาตราและบอร์เนียว

ประโยชน์ : ปลาหางไหม้ เนื้อใช้บริโภคเป็นอาหาร

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 681 ครั้ง)

สมัครสมาชิก