Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาสวาย / Siriped Catfish

ปลาสวาย (Siriped Catfish) เป็นปลาน้ำจืดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pangasianodon hypophthalmus

ลักษณะทั่วไป

ปลาสวาย เป็นปลาน้ำจืดที่ไม่มีเกล็ดชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงสกุลเดียวกับปลาเทโพ

  • มีรูปร่างลักษณะความเป็นอยู่คล้ายกับปลาเทโพ ลำตัวยาว มีสันหลังค่อนข้างตรง ส่วนหน้าจะลาดไปถึงบริเวณปาก หน้าทู่ปากกว้างมีหนวด 2 คู่
  • ลำตัวมีสีนวลขาว บริเวณหลังมีสีเข้ม ครีบมีสีเหลืองอ่อน ปลาขนาดเล็กจะมีแถบสีดำคาดลำตัว
  • นิสัยรักสงบ ตื่นตกใจง่าย ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงในที่ร่มใกล้พันธุ์ไม้น้ำ เลี้ยงง่าย โตเร็ว
  • อาหาร พันธุ์ไม้น้ำ ลูกหอย หนอน ไส้เดือน

 

 

ขนาด มีความยาวประมาณ 20-10 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : พบตามลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงนครสวรรค์ และแม่น้ำโขง

ประโยชน์ : ปลาสวาย เนื้อใช้บริโภคเป็นอาหาร

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 518 ครั้ง)

สมัครสมาชิก