Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาสลาด / Grey Featherback

ปลาสลาด หรืออาจเรียกว่า ปลาฉลาด หรืออาจเรียกว่า ปลาตอง หรืออาจเรียกว่า ปลาหางแพน หรืออาจเรียกว่า ปลาวาง (Grey Featherback) เป็นปลาน้ำจืดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Notopterus notopterus

ลักษณะทั่วไป

 

  • ปลาสลาด เป็นปลาน้ำจืดที่มีรูปร่างคล้ายปลากรายแต่มีขนาดเล็กกว่า ไม่มีจุดสีดำที่ครีบก้น ลำตัวมีสีขาวปนเทา ครีบหลังและครีบอกมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบท้องมีขนาดเล็กมาก ครีบก้นและครีบหางเชื่อมติดกันเป็นแผ่นเดียว
  • ขี้อาย ตื่นตกใจง่าย ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ และหลบพักตามตอไม้หรือซอกหิน ไม่ชอบแสงสว่างมาก ออกหากินในเวลากลางคืน โดยชอบผุดขึ้นมาฮุบอากาศทำเสียงที่ผิวน้ำและม้วนตัวกลับให้เห็นข้างขาวคล้ายสีเงิน
  • อาหาร ลูกปลา ลูกกุ้ง

 

ขนาด โดยทั่วไปมีขนาดความยาว 15-20 เซนติเมตร ขนาดใหญ่สุดเท่าเคยพบมีความยาวถึง 30 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : พบในแม่น้ำคลองทั่วไปของทุกภาคของไทย

ประโยชน์ : ปลาสลาด เนื้อใช้บริโภคเป็นอาหาร

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 730 ครั้ง)

สมัครสมาชิก