Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาสร้อยขาว / Jullien's Mud Carp

ปลาสร้อยขาว หรืออาจเรียกว่า ปลาสร้อย หรืออาจเรียกว่า ปลาสร้อยหัวกลม (Jullien's Mud Carp) เป็นปลาน้ำจืดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Henicorhynchus siamensis

ลักษณะทั่วไป

  • มีลำตัวปราดเปรียว แบนข้าง ปากมีขนาดเล็ก กึ่งกลางของริมฝีปากมีปุ่มกระดูกยื่นออกมา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของปลาในตระกูลนี้คือไม่มีหนวด ตามปกติจะหากินกันเป็นฝูง ๆ
  • นิสัยรักสงบ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง
  • อาหาร พืชน้ำ แมลงน้ำ
  • การสืบพันธุ์ ฤดูผสมพันธุ์จะรวมกันเป็นฝูงใหญ่ แล้วจะอพยพตัวไปหาที่ที่เหมาะสมในการวางไข่

 

 

ขนาด มีความยาวประมาณ 7-20 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : พบทั่วไปทุกภาคของไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

ประโยชน์ : ปลาสร้อยขาว เนื้อใช้บริโภคเป็นอาหาร

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 618 ครั้ง)

สมัครสมาชิก