Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาเทโพ / Black Ear Catfish

ปลาเทโพ หรืออาจเรียกว่า ปลาหูหมาด (Black Ear Catfish) เป็นปลาน้ำจืมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pangasius larnaudii

ลักษณะทั่วไป

ปลาเทโพ เป็นปลาไม่มีเกล็ดขนาดใหญ่ มีรูปร่างคล้ายปลาสวาย เพราะเป็นปลาในสกุลเดียวกัน

  • มีหัวโต หน้าสั้นทู่กว่าปลาสวาย ลำตัวยาว ค่อนข้างแบน นัยน์ตาค่อนข้างโต อยู่เหนือมุมปาก มีหนวดเล็กและสั้นอยู่ริมฝีปากบนมุมปากแห่งละคู่ ลักษณะมีสีคล้ำหรือสีน้ำเงินปนเทา หัวสีเขียว ท้องสีขาวเงิน มีจุดสีดำขนาดใหญ่อยู่เหนือครีบหู
  • นิสัย รักสงบ ว่องไวปราดเปรียว ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง
  • อาหาร สัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า

 

ขนาด มีความยาวประมาณ 80-120 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : เคยชุกชุมในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันพบในแม่น้ำโขง

ประโยชน์ : ปลาเทโพ เนื้อใช้บริโภคเป็นอาหาร

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 584 ครั้ง)

สมัครสมาชิก