Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลาเทพา / Chao Phraya Giant Catfish

ปลาเทพา หรืออาจเรียกว่า ปลาเลิม (Chao Phraya Giant Catfish) เป็นปลาน้ำจืดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pangasius sanitwongsei

ลักษณะทั่วไป

ปลาเทพา เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในจำพวกปลาไม่มีเกล็ดหรือปลาหนัง จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับปลาสวายและปลาเทโพ

  • เป็นปลากินเนื้อที่มีส่วนหัวค่อนข้างสั้นแต่มีลักษณะแบนและกว้าง
  • มีลักษณะเด่นตรงที่มีก้านครีบอันแรกของครีบหลัง ครีบอก และครีบท้อง มีขนาดใหญ่และยื่นยาวเลยครีบออกไปมาก จึงดูสง่างามในเวลาว่ายน้ำมากกว่าปลาชนิดอื่นในวงศ์เดียวกัน
  • นิสัยรักสงบ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ปกติจะว่ายน้ำตลอดเวลา
  • อาหาร ซากสัตว์ที่ตายลอยอยู่บนผิวน้ำ กินแมลงน้ำ และสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร

 

ขนาด มีขนาดลำตัวยาวถึง 2.5 เมตร และมีน้ำหนักมากว่า 100 กิโลกรัม

แหล่งอาศัย : ลูกปลาขนาดเล็กมักชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่และอาศัยอยู่ในบริเวณน้ำนิ่ง พบในประเทศไทยและประเทศในแถบอินโดจีน

ประโยชน์ : ปลาเทพา เนื้อใช้บริโภคเป็นอาหาร

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 565 ครั้ง)

สมัครสมาชิก