Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปลานิล / Nile Tilapia

ปลานิล (Nile Tilapia) เป็นปลาน้ำจืดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Orcochromis niloticus

ลักษณะทั่วไป

  • มีรูปร่างคล้ายปลาหมอเทศ แตกต่างกันที่ปลานิลมีลายสีดำและจุดสีขาวสลับกันไป บริเวณครีบหลัง ครีบก้น และลำตัวมีสีเขียวปนน้ำตาล มีลายดำพาดขวางตามลำตัว
  • นิสัย อดทน เลี้ยงง่าย โตเร็ว สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
  • อาหาร จำพวกไรน้ำ ตะไคร่น้ำ ตัวอ่อนของแมลง

 

ขนาด มีความยาวประมาณ 10-30 เซนติเมตร

แหล่งอาศัย : ปลานิลเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกโดยเจ้าชายฮากิฮาโต มงกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508 จำนวน 50 ตัว

ประโยชน์ : ปลานิล เนื้อใช้บริโภคเป็นอาหาร

Reference

http://www.fisheries.go.th

 (เข้าชม 647 ครั้ง)

สมัครสมาชิก