Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Plastic film / ฟิล์มพลาสติก

ฟีล์มพลาสติก (plastic film) เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อรักษาคุณภาพของอาหารและเพื่อความสวยงามของผลิตภัณฑ์

ฟิลม์พลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารนั้นสามารถจำแนกตามวัตถุดิบที่ใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้งานดังนี้

1) ฟิล์มพลาสติกเดี่ยว (single plastic film) มักใช้ทำถุงทั่วไป โดยมีราคาไม่สูงมาก เช่น ถุง LDPE หรือถุงเย็น และ ถุง PP หรือถุงร้อน นอกจากนี้ยังนิยมทำเป็นถุงชั้นใน ในกล่องกระดาษแข็งบรรจุอาหารสำเร็จรูปเพื่อการขายปลีก

2) ฟิล์มพลาสติกประกบ (laminated plastic film) หมายถึงฟิล์มต่างชนิดกันที่ประกบเข้าด้วยกัน หรือฟิล์มพลาสติกที่ใช้ประกบกับวัสดุอื่นๆ เช่น กระดาษแผ่นเปลวอลูมิเนียม รวมทั้งพลาสติกที่ผ่านการเคลือบด้วยไออลูมิเนียม แล้วนำมาประกบกับฟิล์มพลาสติกอื่นๆ โดยโครงสร้างของฟิล์มพลาสติกประเภทนี้ต้องประกอบด้วยวัสดุตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป โดยอาหารที่ใช้บรรจุสำหรับฟิล์มพลาสติกประเภทนี้คือ อาหารแห้ง เครื่องดื่มผงสำเร็จรูป อาหารที่ต้องฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (retort pouch) บะหมี่สำเร็จรูป อาหารขบเคี้ยว อาหารที่ใช้ไขมันสูง อาหารแช่เยือกแข็ง เนื้อแปรรูป ปลาเค็ม ซึ่งบรรจุด้วยระบบสุญญากาศ (vacuum) อาหารว่าง และผักดอง (ต้มฆ่าเชื้อได้) เป็นต้น

3) ฟิล์มพลาสติกรีดร่วม (coextruded plastic film) เป็นฟิล์มหลายชั้นซึ่งประกบด้วยพลาสติกชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน โดยการประกบใช้วิธีรีดให้ติดกัน โดยอาหารที่ใช้บรรจุสำหรับฟิล์มพลาสติกประเภทนี้คือ เนื้อ ไส้กรอก แฮม ปลา เนยแข็ง คอร์นเฟลก นมผง น้ำสลัด และอาหารที่มีไขมันสูง เป็นต้น

 

References

ฟิล์มพลาสติก สำรับบรรจุภัณฑ์อาหาร mis.rmutt.ac.th/sme/Details/InvestmentExamples/I055.doc(เข้าชม 1,286 ครั้ง)

สมัครสมาชิก