Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

2011 แนวข้อสอบแปรรูปอาหาร: การเตรียมวัตถุดิบ

2011 แนวข้อสอบแปรรูปอาหาร: การเตรียมวัตถุดิบ เรื่อง การล้าง การคัดขนาด การคัดคุณภาพ การลวก การปอกเปลือก การลดขนาด การสกัด

 

1. การล้างวัตถุดิบช่วยลดปริมาณ

ก. สิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ดิน โคลน เลือด ขน ฝุ่นละออง

ข. วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticides)

ค. จุลินทรีย์ที่ทำให้เน่าเสียและจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen)

ง. ก และ ค

จ. ถูกทุกข้อ

 

2. การแปรรูปอาหารใดไม่ทำความสะอาดวัตถุดิบด้วยการล้าง

ก. น้ำมันถั่วเหลือง

ข. น้ำมันรำข้าว

ค. ช็อกโกแลต

ง. การสีข้าวเพื่อผลิตข้าวสาร

จ. ถูกทุกข้อ

 

3. สารใดไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อระหว่างการล้างวัตถุดิบ

ก. aspartame, sorbitol

ข. คลอรีนโอโซน

ค. โซเดียมไฮโพคลอไรด์, คลอรีนไดออกไซด์

ง.  quats, ด่างทับทิม

จ. ไม่มีข้อถูก

 

4. กระบวนการแปรรูปในข้อใดไม่มีการสกัดด้วยของเหลว

ก. กาแฟผงสำเร็จรูป, ชาเขียวบรรจุขวด

ข. น้ำมันปาล์ม, น้ำมันถั่วเหลือง

ค. น้ำกะทิ, น้ำมันรำข้าว

ง. น้ำมันมะกอก, เนย

จ. oleoresin, essential oil

 

5. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการลวก (blanching) ผักก่อนการแช่เยือกแข็ง

ก. เพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นเหม็นเขียว

ข. เพื่อทำให้สีของผักสดใส

ค. เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์เริ่มต้นในผัก

ง.  เพื่อทำลายเอนไซม์ในผัก

จ. เพื่อให้ผักมีเนื้อสัมผัสนิ่มลง ไม่หักง่าย

 

6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์หลักของการคัดขนาดวัตถุดิบก่อนการแปรรูป

ก. เพื่อให้วัตถุดิบมีขนาดสม่ำเสมอ สะดวกแก่การบรรจุหีบห่อ

ข. เพื่อให้วัตถุดิบเหมาะแก่การแปรรูปด้วยเครื่องจักร เช่น เครื่องปอกเปลือก

ค. เพื่อให้วัตถุดิบมีการกระจายอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอระหว่างการแปรรูป

ง. เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์เริ่มต้นในวัตถุดิบ

จ. เพื่อให้ได้ความแก่อ่อนของผัก ผลไม้ที่เหมาะสมกับการนำไปแปรรูป

 

7. วัตถุดิบในข้อใดนิยมคัดแยกด้วยน้ำหนัก

ก. หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเทศ

ข.  กุ้ง ไข่ ปลากะพงขาว

ค. กะเทียม หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง

ง. ปลากะตักใหญ่ แครอท มะเขือเทศ

จ. ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว

 

8 วัตถุดิบใดใช้วิธีการปอกเปลือกด้วยด่าง (lye peeling) ได้

ก.  มะเขือเทศ

ข.  มันฝรั่ง

ค.  มันเทศ

ง.  เมล็ดกาแฟ

จ.  ถูกหมดทุกข้อ

 

 

 

 (เข้าชม 1,621 ครั้ง)

สมัครสมาชิก