Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Wheat starch / สตาร์ชข้าวสาลี

Wheat starch อาจเรียกว่า แป้งตั้งหมิ่น เป็นสตาร์ช (starch) ที่ได้จากแป้งข้าวสาลี (wheat flour) มาสกัดเอา
โปรตีนหรือที่เรียกว่า กลูเตน (
gluten) ออกไปแล้ว

สตาร์ชจากแป้งข้าวสาลีเมื่อสุกจะมีลักษณะใสและเหนียว ใช้ในการทำติ่มซำ เช่น ฮะเก๋า ฝั่นก๋อ/ฝั่นโก๋ หรือ
ใส่เผือกทอด เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถผสมกับน้ำแล้วเทใส่ผัด เพื่อให้น้ำเหนียวข้นขึ้นด้วย หรือจะใช้
แทนแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้(เข้าชม 355 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก