Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Polyethylene / พอลิเอทิลีน

พอลิเอทิลีน เป็นพลาสติก (plastic) สมบัติของพอลิเอทิลีนคือ ลักษณะโปร่งแสงหรือโปร่งใส จะขึ้นกับความหนาและความหนาแน่น
ผิวไม่มีขั้วจึงใช้ติดกับกาวและหมึกพิมพ์
ได้ยาก ยึดตัวได้มาก ฉีกขาดยาก ต้านทานไขมันได้น้อย ป้องกันการซึมผ่านของความชื้นได้ดี
แต่ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและกลิ่นได้น้อย

 

พอลิเอทิลีน แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ตามค่าความหนาแน่นคือ

1. Low density polyethylene (LDPE) และ linear low density polyethylene (LLDPE) มีความหนาแน่น 0.910 ถึง 0.925 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

2. Medium density polyethylene (MDPE) มีความหนาแน่น 0.926 ถึง 0.940 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

3. High density polyethylene (HDPE) มีความหนาแน่น 0.926 ถึง 0.940 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

 

 

 

 (เข้าชม 1,313 ครั้ง)

สมัครสมาชิก