Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ไคโทซาน / Chitosan

ไคโทซาน

ไคโทซานใช้ผลิตไคทิน พบมากในเปลือกหรือกระดองของสัตว์น้ำ เช่น เปลือกกุ้ง กระดองปู กระดองปลาหมึก

การใช้ประโยชน์ในอาหาร

  • สารละลายไคโทซาน สามารถจับตัวเป็นไฟเบอร์หรือเป็นเยื่อบางๆ มีประจุบวกที่สามารถเคลือบติดกับผิวของเปลือกของผลไม้ได้ มีสมบัติยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้หลายชนิด การใช้ไคโทซานเคลือบผิวผลไม้ เช่น มังคุดสามารถป้องกันการระเหยของน้ำทำให้มังคุดชุ่มชื้น และยังสามารถป้องกันการทำปฏิกิริยาโดยตรงกับออกซิเจนในอากาศกับเปลือกมังคุด ซึ่งสามารถรักษาสีของมังคุดไม่ให้ซีดจางไป และเป็นสารธรรมชาติซึ่งไม่มีผลข้างเคียงกับทั้งสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้ ถึงแม้มีการเคลือบสารตัวนี้ไปแล้ว สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำเปล่าหรือไม่ล้างก็ไม่มีผลกระทบต่อร่างกาย แต่ไคโทซานมีผลิตได้จากแต่ละชนิดของทั้งกุ้ง ปู และปลาหมึก จะเหมาะกับวัตถุประสงค์แตกต่างกัน เช่น ต้องการนำสารละลายนำไปเคลือบหรือฉีดพ่น
  • ใช้ลดหรือนำไปดักจับโลหะหนักในการผลิตน้ำผลไม้ หรือไวน์ให้บริสุทธิ์


(เข้าชม 432 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก