Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Retentate / รีเทนเทต

รีเทนเทต (retentate) เป็นส่วนที่แยกออกจากการกรอง (filtration) ซึ่งไม่ผ่านรูกรอง(เข้าชม 557 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก