Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Lactitol / แล็กทิทอล

แล็กทิทอล (lactitol) หรือ แล็กทิต (lactit) เป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ (sugar alcohol) ที่มีความหวานมากกว่า
น้ำตาลซูโครส มีค่าความหวานสัมพัทธ์ (relative sweetness) 35-40 เป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่ดูดความชื้น
ได้น้อย(เข้าชม 544 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก