Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Piston filling machine / เครื่องบรรจุแบบกระบอกสูบ

เครื่องบรรจุแบบกระบอกสูบ (piston filling machine) หรือ volumetric piston เป็นเครื่องบรรจุ (filling machine) ที่ใช้สำหรับบรรจุอาหารเหลวให้ได้ปริมาตรตามที่ต้องการ โดยใช้กระบอกสูบ (piston) สูบอาหารเหลวให้ได้ปริมาตรตามที่ต้องการ แล้วจ่ายเข้าสู่บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้

เครื่องบรรจุแบบกระบอกสูปใช้กับอาหารเหลวเกือบทุกชนิด ทั้งที่มีความหนืดน้อย ความหนืดปานกลาง แต่นิยมใช้กับอาหารที่มีความหนืดมากเช่น มายองเนส น้ำสลัด น้ำพริกแกง น้ำพริกเผา

ดู เกณฑ์การพิจารณาเลือกเครื่องบรรจุสำหรับอาหารเหลวด้วย

ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องบรรจุแบบลูกสูบ

 • กระบอกสูบ (piston)
 • แกนลูกสูบ
 • วาล์ว (valve)

หลักการทำงา

ที่มา http://www.fillers.com/piston%20filling%20machine%20guide.htm

 

ผลิตภัณฑ์จะไหลลงจากถังเก็บ และถูกดูดเข้าไปในกระบอกสูบเมื่อลูกสูบเลื่อนมาข้างหลัง โรตารีวาล์วจะเปลี่ยนตำแหน่ง ลูกสูบถูกดันให้เลื่อนมาข้างหน้า บังคับให้ผลิตภัณฑ์ไหลผ่านหัวบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์

ระบบการบรรจุ

การบรรจุแบบกระบอกสูบที่เป็นส่วนประกอบสำหรับบรรจุในระบบ

เครื่องบรรจุแบบกระบอกสูบที่ทำงานด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุแบบกระบอกสูบที่ทำงานแบบระบบบรรจุเป็นแถวตรง (in-line filling machine)

 

 

เครื่องบรรจุแบบกระบอกสูบที่ทำงานโดยระบบบรรจุแบบหมุน (rotary filling machine)

 

คุณลักษณะที่ต้องการของเครื่องบรรจุแบบกระบอกสูบ

 • สามารถบรรจุได้ตามประสิทธิภาพที่กำหนด เช่น จำนวนบรรจุ ขวด/นาที ความแม่นยำในการบรรจุสามารถบรรจุได้ปริมาตรเท่ากัน
 • เครื่องบรรจุออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ (hygienic designed equipment)
  • ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร (food contact surface) ต้องทำจากวัสดุที่ปลอดภัย เช่น สเตนเลส (stainless steel) โครงสร้างเครื่องทำจากสแตนเลส 304 ส่วนที่สัมผัสกับอาหารทำจากสแตนเลส 316 หรือ 316L วัสดุทุกชนิด เช่น โอริง ปะเก็น ทนต่ออุณหภูมิในช่วงที่บรรจุ และทนต่อสารเคมีที่ใช้เป็นสารทำความสะอาด (cleaning agent) และน้ำยาฆ่าเชื้อ (sanitizing agent)
  • หัวบรรจุสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ทั้งการล้างแบบ CIP และ COP
 • มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
  • มีระบบป้องกัน เมื่อมีการ
  • มีตู้ครอบบริเวณที่บรรจุ


(เข้าชม 1,430 ครั้ง)

สมัครสมาชิก