Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

In-line filling machine / เครื่องบรรจุแบบแถวตรง

เครื่องบรรจุแบบแถวตรง (in-line filling machine) หมายถึงเครื่องบรรจุ (filling machine) ที่ทำงานต่อเนื่อง มีหัวบรรจุ
มากกว่า 1 หัว เรียงกันเป็นแถวตรงบรรจุภัณฑ์ ลำเลียงเข้าสู่เครื่องบรรจุเรียงเป็นแถวตรง เมื่อเคลื่อนที่เข้ามาตรงกับตำแหน่ง
หัวบรรจุ จะหยุดเพื่อบรรจุอาหารลงในบรรจุภัณฑ์พร้อมกันเป็นชุดตามจำนวนหัวบรรจุ เมื่อได้ปริมาณตามที่กำหนดแล้ว
จึงเคลื่อนที่ต่อเพื่อเข้าสู่เครื่องปิดฝาต่อไป

เครื่องบรรจุแบบแถวตรงมีกำลังการผลิตต่ำกว่าเครื่องบรรจุแบบโรตารี (rotary filling machine) เหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่มีกำลังการผลิตไม่สูง มีข้อดีคือใช้ได้กับสินค้าที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์หลายขนาด การเปลี่ยนขนาดทำได้ง่าย
และรวดเร็ว

โดยทั่วไปเครื่องบรรจุแบบแถวตรง ประกอบด้วย

ดูเกณฑ์การพิจารณาเลือกเครื่องบรรจุสำหรับอาหารเหลวด้วย(เข้าชม 1,226 ครั้ง)

สมัครสมาชิก