Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

น้ำตาลโตนด

น้ำตาลโตนด หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเคี่ยวน้ำตาลสดจากงวงตาลหรือดอกของต้นตาลจนมีลักษณะข้นเหนียว แล้วทำให้เป็นรูปทรงตามต้องการ หรือบรรจุในภาชนะบรรจุ(เข้าชม 568 ครั้ง)

สมัครสมาชิก