Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Busa / บูสา

เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้วัตถุดิบต่างๆ กันในการหมัก เช่น บูสาที่ผลิตโดยชาว Tartas แห่ง Krum จะทำจากข้าวฟ่างและน้ำตาล โดยมีเชื้อ Lactobacillus delbrueckii และ Saccharomyces busae asiaticae เกี่ยวข้องในการหมัก สำหรับบูสาที่ผลิตในประเทศ Turkestan จะทำจากข้าวและเบียร์ที่ทำจากข้าวโพด ซึ่งจุลินทรียี่เกี่ยวข้องกับการผลิตแอลกอฮอล์ในบูสาชนิดนี้คือ Saccharomyces cerevisiae(เข้าชม 534 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก