Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sogurt / โซเกิร์ต

โซเกิร์ตเป็นนมถั่วเหลืองหมักที่คล้ายกับโยเกิร์ต (yogurt) โดยการหมักนมถั่วเหลืองกับเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus casei
และ Streptococcus thermophilus

โซเกิร์ตที่หมักได้จะมีกลิ่นถั่ว และมีรสชาติค่อนข้างขมและฝาดกว่าโยเกิร์ต ให้ความรู้สึกเหมือนมีทรายอยู่ในปากขณะที่
รับประทาน สำหรับสีของโซเกิร์ตจะมีสีเหลืองกว่าและมีลักษณะเป็นก้อนแน่นกว่าโยเกิร์ต(เข้าชม 500 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก