Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

โรคและอาการของโรคที่เกิดจาก Escherichia coli

ปัจจัยในการทำให้เกิดโรค

การที่ Escherichia coli ทำให้เกิดโรคได้เนื่องจากมี virulence factors หลายชนิด ที่ไม่พบใน E. coli ที่เป็นเชื้อประจำถิ่น อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ มีความสามารถที่จะเกาะติดกับเซลล์บางชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีความสามารถที่จะบุกรุกและเข้าไปเจริญในเซลล์ของเยื่อบุผิวลำไส้

มีความสามารถในการสร้าง enterotoxin ที่ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและของเหลว จึงเกิดอาการท้องร่วง การสร้าง cytotoxin ที่ไปขัดขวางการสังเคราะห์โปรตีน จึงทำให้เกิดการตกเลือดที่ลำไส้ (hemorrhagic colitis) การมีแคปซูลที่ป้องกันไม่ให้ถูกเม็ดเลือดขาวจับกิน

 

วิธี recombination E. coli สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโรค แบ่งออกได้ดังนี้

1. Enterotoxigenic E. coli

2. Enteroinvasive E. coli

3. Enteropathogenic E. coli

4. Enterohemorrhagic E. coli

โรคที่เกิดจาก E. coli มีหลายโรค ได้แก่

1. โรคอุจจาระร่วงจะพบในกลุ่มคน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นเด็กเล็ก เรียกโรคที่เกิดขึ้นว่า infantile diarrhea ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ Enteropathogenic เด็กได้รับเชื้อปนมากับน้ำ น้ำนม อาหาร อีกกลุ่มหนึ่งเป็นโรคอุจจาระร่วงจาก E. coli คือ ผู้ใหญ่ที่เดินทางไปต่างถิ่น เรียกโรคนี้ว่า traveler's diarrhea เกิดจากเชื้อ Enteropathogenic E. coli ระยะฟักตัว 5-15 วัน มีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ มีไข้ต่ำๆ   คลื่นไส้ อาเจียน

2. โรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมักมีสาเหตุมาจากเชื้อที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของผู้ป่วยเอง การติดเชื้อแบบนี้พบบ่อยในผู้หญิง เนื่องจากท่อปัสสาวะค่อนข้างจะสั้นและตรงเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ จึงทำให้เกิดโรคการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะ เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ซึ่งอาจ จะลุกลามไปยังไตได้ด้วย

3. โรคติดเชื้ออื่นๆ ที่เกิดจากเชื้อ E. coli เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กเกิดใหม่ ปอดบวม แผลติดเชื้อ และโลหิตเป็นพิษ มักเกิดเนื่องจากการผ่าตัด การใช้เครื่องช่วยหายใจ การใช้สายสวนท่อปัสสาวะ

 

การแพร่กระจาย

การแพร่กระจายของเชื้อ E. coli นั้นมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางทั้งในอาหาร และในวัวนม หรือเนื้อสัตว์ โดยพบว่ามีการแพร่กระจายของ EHEC ในอาหารที่มีเนื้อสัตว์ น้ำนม ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก และอาหารทะเลเป็นส่วนประกอบ โดยจากการศึกษาของดอยล์และโชนี ในปี   ค.ศ.1987 เขาได้ตรวจพบ EHEC ในเนื้อวัวร้อยละ 3.7 จาก 164 ตัวอย่าง เนื้อสุกรร้อยละ 1.5 จาก 264 ตัวอย่าง เนื้อเป็ดไก่ ร้อยละ 1.5 จาก 263 ตัวอย่าง และพบในเนื้อลูกแกะร้อยละ 2.0 จาก 205 ตัวอย่าง โดยในประเทศไทยสามารถแยกเชื้อ E. coli O157:H7 ได้จากเนื้อวัวที่วางจำหน่ายปลีกร้อยละ 9 เนื้อวัวจากโรงฆ่าสัตว์ร้อยละ 8-28 และจากอุจจาระวัวร้อยละ 11-84

โดยเหตุการณ์ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อ E. coli O157:H7 เกิดจากอาหารที่มีเนื้อวัวเป็นส่วนประกอบ จึงเชื่อว่าวัวน่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยปฐมภูมิของแบคทีเรีย โดยทั่วไปมักพบ EHEC ในอุจาระของลูกวัวในระยะที่ยังไม่หย่านมสูงกว่าวัวในระยะอื่นๆ จากการตรวจวิเคราะห์อุจจาระของลูกวัวหลังหย่านม และวัวในระยะเจริญวัยเต็มที่แล้ว ซึ่งเป็นวัวที่มีสุขภาพดีในปี ค.ศ. 1997 ของประเทศต่างๆ พบว่ามีการปนเปื้อนจากเชื้อ E. coli O157:H7 ร้อยละ 0.3-2.2

 (เข้าชม 996 ครั้ง)

สมัครสมาชิก