Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Dahi / ดาฮี

เป็นโยเกิร์ตพื้นเมืองของชาวอินเดีย ผลิตจากน้ำนมวัว น้ำนมแพะ และน้ำนมควาย ไม่มีการผลิตในระดับการค้า เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเท่านั้น คุณภาพของดาฮีที่หมักไดจะไม่คงที่เนื่องจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำนมเพื่อการหมักจะเป็นหม้อดินเผาหรือปั้นจากโคลน แบคทีเรียที่พบในการหมัก ได้แก่ Lactobacillus balgaricus, Lb. plantarum, Streptococcus thermophilus และ Str. lactis ปริมาณเชื้อที่ใช้คือ 20% และหมักที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1-3 ชั่วโมงเท่านั้น โยเกิร์ตที่ได้จะมีพีเอชค่อนข้างสูง(เข้าชม 576 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก