Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Acidophilus yoghurt / แอซิโดฟิลัสโยเกิร์ต

เป็นผลิตภัณฑ์นมหมักที่ผลิตโดยการนำน้ำนมมาบ่มด้วยเชื้อโยเกิร์ต และ Lb. acidophilus หรืออาจเตรียมได้จากการนำเอาโยเกิร์ตมาผสมกับน้ำนมแอซิโดฟิลัส ซึ่งแอซิโดฟิลัสโยเกิร์ตมีหลายชนิด เช่น

1. ไบโอการ์ด (biogarde) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศเยอรมัน ประกอบด้วยเชื้อ Lb. acidophilus, Str. thermophilus และ Bifiobacterium bifidum

2. เอโค โยเกิร์ต (Aco yoghurt) เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยการนำน้ำนมหมักที่มีเชื้อ Lb. acidophilus มาเติมลงในโยเกิร์ตก่อนการบรรจุ

3. ไบโอเกิร์ต (Bioghurt) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยเชื้อ Lb. bulgaricus, Lb. acidophilus, Str. thermophilus หรืออาจประกอบด้วยเชื้อ Lb. acidophilus และ Streptococcus lactis

4. เอ - 38 (A - 38 ) เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศเดนมาร์ก ผลิตโดยการผสมน้ำนมที่ใส่หัวเชื้อของ buttermilk และเชื้อ Lb. acidophilus ในสัดส่วน 9 : 1 หรือ 8 : 2 โดยเชื้อ Lb. acidophilus ที่เติมลงไปไม่ทำให้กลิ่นรสของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป(เข้าชม 568 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก