Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Sweet acidophilus / แอซิโดฟิลัสรสหวาน

ผลิตภัณฑ์นมที่มีกลิ่นรสของน้ำนมสด เตรียมได้จากการเติมเชื้อ Lb. acidophilus ในรูปแช่เยือกแข็งลงในน้ำนมพาสเจอไรซ์ที่มีไขมันต่ำและเย็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่ 4 องศาเซลเซียส โดยเชื้อแบคทีเรียที่เติมลงไปจะมีอยู่หลายล้านตัวต่อน้ำนม 1 มิลลิลิตร และสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้เป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ที่อุณหภูมิตู้เย็น(เข้าชม 567 ครั้ง)

สมัครสมาชิก