Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Leben / ลีเบน

ลีเบน (leben) เป็นผลิตภัณฑ์นมหมัก (fermented milk) ที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งที่ผลิตแถบตะวันออกกลาง มีลักษณะคล้ายกับ
โยเกิร์ตหรือคีเฟอร์ที่เข้มข้น มีปริมาณของแข็งอยู่ 24% ผลิตภัณฑ์นมหมักที่คล้ายคลึงกับลีเบน ได้แก่ แลบเนผลิตขึ้นใน
ประเทศเลบานอนและอาหรับบางประเทศ แทน (Tan, Than) ผลิตในประเทศอาร์มีเนีย ทอร์บา คูรุต และทูลัม (Torba, Kurut,
Tulum) ผลิตในประเทศตุรกี

กรรมวิธีการผลิต

กรรมวิธีการผลิตลีเบน ได้จากการนำก้อนนมหมัก (curd) มาใส่ในถุงผ้าและแขวนไว้เพื่อให้หางนมซึมออกมา ในประเทศตุรกี
จะใช้ถุงที่ทำจากหนังแกะหรือหนังแพะ แต่ในประเทศอียิปต์จะใช้หม้อดินทีมีรูพรุนแทนถุง โดยหม้อดินสามารถให้ความชื้น
ระเหยออกมาได้ ในบางแห่งจะนำก้อนนมมาปั้นเป็นลูกกลมๆ และตากแดดให้แห้ง

จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการหมัก

จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการหมัก ลีเบนเป็นแบคทีเรียที่ผลิตกรดแล็กทิก (lactic acid bacteria) หลายชนิดผสมกันได้แก่ Streptococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus และยีสต์ที่หมักน้ำตาลแล็กโทส (lactose) ได้(เข้าชม 521 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก