Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Quark / ควาร์ก

เป็นเนยแข็งที่ผลิตได้จากน้ำนมที่ผ่านหรือไม่ผ่านความร้อน นำมาทำให้ตกตะกอนเป็นก้อนโดยใช้แบคทีเรียพวก
Streptococcus cremoris หรือ Leuconostoc citrovorum โดยมีการเติม เอนไซม์เรนเนตลงไปด้วยในปริมาณเล็กน้อย
เพื่อช่วยในการแยกก้อนโปรตีนออกจากหางนม เป็นการป้องกันการสูญเสียโปรตีนเคซีน และช่วยให้ก้อนโปรตีนนมที่ได้แข็งตัวดี
ขึ้นอีกด้วย

 (เข้าชม 536 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก