Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

เกณฑ์การพิจารณาเลือกเครื่องบรรจุสำหรับอาหารเหลว

 

http://www.fillers.com/filling%20machine%20cross%20reference.htm

ดวงดาว เรียบเรียง

กลไกการบรรจุให้ครบทุกชนิดตามอ้างอิง แล้วจัดทำตารางการเลือกใช้ไว้ในหน้านี้

 

กลุ่มอาหาร

ตัวอย่างอาหาร

อาหารแข็ง เป็นชิ้น อาหารสด

 

อาหารแข็ง เป็นชิ้น

 

อาหารเหลว ความหนืดสูง

 

อาหารเหลว ความหนืดปานกลาง

  • ซอสพริก
 

อาหารเหลว ความหนืดต่ำ

 

 

 (เข้าชม 353 ครั้ง)

สมัครสมาชิก